Programowanie

python, php, css, bash, js

Bazy danych

postgresql, mysql

Inne

ubuntu, linux, hosting, vps, openvz, network, ddarko